<% If Request.querystring("Send") <> "" Then msg_txt = "Yeni İletişim Formu" msg_txt = msg_txt & "

İsim: " & Request.form("FromName") msg_txt = msg_txt & "
Email: " & Request.form("From") msg_txt = msg_txt & "
Firma: " & Request.form("Firma") msg_txt = msg_txt & "
Telefon: " & Request.form("Phone") msg_txt = msg_txt & "
Konu: " & Request.form("Konu") msg_txt = msg_txt & "

Mesajınız:
" & Request.form("mesaj") msg_txt = msg_txt & "
" Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mail.aprofil.com.tr" Mail.From = Request.form("From") Mail.FromName = Request.form("FromName") Mail.AddAddress "info@aprofil.com.tr" Mail.Subject = "İletişim Formu" Mail.IsHTML = True Mail.Body = msg_txt On Error Resume Next Mail.Send If Err <> 0 Then msg = "Mesajınız Gönderilemedi.
" & Err.Description else msg = "Mesajınız Alınmıştır." End If End If %> A Profil - Hafif Çelik Profilleri

 

  • Yapı Profillerinde Bir Marka...

  • Açık profilde tecrübe, teknoloji ve güven...

  • Açık profilde tecrübe, teknoloji ve güven...

  • Güçlü taşıyıcı A PROFİL yapı Profilleri...

  • Maksimum taşıma gücü...

  • Artık yapılar hafif ve daha dayanaklı...

   
 
Ad Soyad---
E-mail---
Firma---
Telefon---
Konu---
   
Mesajınız---